Thuis

Welkom op onze website!

De drijvende krachten achter de zorgboerderij de 2 linden zijn zorgboer Adwiek en zijn medewerkers/vrijwilligers.

Wij zijn een kleinschalige zorgboerderij waarbij de cliënt centraal staat. Op de boerderij hebben respect en persoonlijke benadering hoog in het vaandel staan. We zijn positief en laten cliënten succeservaringen opdoen.

Productie is niet van belang op de zorgboerderij door deze insteek en de rustige ligging zijn wij uiterst geschikt voor onze doelgroep.

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag (onze cliënten) een waardevolle dagtaak vinden. Wij zijn als zorgboerderij sinds 2016 in het bezit van een kwaliteitskeurmerk nl: Landelijk kwaliteitssysteem federatie landbouw en zorg.

Voor meer informatie kunt u deze pdf inzien: Landbouw & Zorg_ Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Daarnaast zijn wij aangesloten bij Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid.

De stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulp vragende mens.

De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg.

Hier wordt maatwerk geleverd aan iedereen die met een hulpvraag naar de zorgboerderij komt.

SZZ is daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

SZZ zet in op:

  • Kwalitatief hoogwaardige zorg
  • Voortdurende innovatie op het gebied van zorg
  • Professioneel zorgaanbod voor een zo groot mogelijk aantal doelgroepen
  • Lokale en regionale inbedding en samenwerking
  • Brede belangenbehartiging en voorlichting voor alle aangesloten zorgboerderijen
  • Samenwerking met overheden en organisaties op het gebied van landbouw en zorg

voor meer informatie over SZZ: klik hier