Over ons

De dagbesteding:

Wij hebben twee verschillende groepen voor de dagbesteding, de doordeweekse dagbesteding en de zaterdag dagbesteding.

Onze doelgroep voor de doordeweekse dagbesteding zijn jongvolwassenen:

« Mensen met een verstandelijke beperking; mensen met een laag intelligentieniveau en soms daaraan gekoppeld gedragsproblematiek.
« Mensen met een psychische hulpvraag; mensen die door (tijdelijke) psychische problematiek ondersteuning nodig hebben bij het functioneren in de maatschappij.
« Mensen met een lichamelijke beperking; mensen met een lichamelijke beperking, al dan niet gepaard met andere beperkingen.
« (Ex-)verslaafden; mensen die door verslavingsproblematiek geen aansluiting vinden in de sociale en werkende maatschappij.

Onze doelgroep voor de zaterdag dagbesteding zijn jeugdigen in de leeftijd 6 tot ongeveer 12 jaar:

« Met sociaal- emotionele problemen
« Met hechtingsproblemen
« Met autisme, of een aan autisme verwante contactstoornis zoals ADD en ADHD
« Met sociale- en gedragsproblemen.
« Leerlingen van speciaal onderwijs

Op onze boerderij helpen de cliënten de boer bij het voeren van de kippen, de varkens, de schapen en de koeien. Ook het eieren uithalen het opstrooien en het schoonhouden van de stallen hoort bij de werkzaamheden. Wij hebben kleine opknapklusjes en in de tuin kan er ook regelmatig iets gedaan worden. (onkruid wieden, water geven, appels plukken)

De zorgboerderij biedt veiligheid, ruimte en uitdagingen. Door onze manier van werken zorgen wij ervoor dat er een verbondenheid ontstaat tussen cliënten onderling, met de dieren op de boerderij en met de natuur. Werken in de buitenlucht draagt bovendien bij aan een betere lichamelijke en psychische gezondheid.